پیامک انتخابات
14 دی ماه 1394

بدینوسیله به اطلاع کلیه کاربران می رساند زمان ارسال های تبلیغاتی برای انتخابات در بازه زمانی مشخصی می باشد که متعاقبا به اطلاع می رسانیم . تا آن زمان اکیدا از هرگونه ارسال خودداری نمایید . لازم به ذکر است مسئولیت هرگونه ارسال از جمله جرائم نقدی و مسدود شدن خطوط به عهده ارسال کننده می باشد.