--- فوری --- دریافت نسخه پشتیبان
20 تیر ماه 1393

سلام
طی چند ساعت گذشته ، حملاتی نسبت به دیمارکت اتفاق افتاده است.
لازم است تمامی کاربران برای جلوگیری از مشکلات آتی ، نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از سایتهایشان اقدام نماند.
برای دریافت نسخه پشتیبان ، از گزینه Backup موجود در cpanel استفاده کنید و دریافت Backup از بخش مدیریت دیمارکت کافی نیست.
بدیهی است ، مشکلاتی که بابت عدم دریافت نسخه پشتیبان برای کاربران بوجود بیاید بر عهده خود کاربر است و دیمارکت مسئولیتی در این زمینه ندارد.

موفق باشید