اطلاعیه اپراتور همراه اول به دارندگان پنل ارسال پیامک
29 مرداد ماه 1394

با توجه به اطلاعیه اپراتور همراه اول از ارسال پیام هایی با مضمون اطلاع رسانی مرتبط با همایش ها ،مراسم ها و تجمعات بدون مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح خودداری نمایید.